Donateur info

“Is het mogelijk dat folklore ook de moderne mens iets te bieden heeft, hem iets kan teruggeven wat in de loop der tijden verloren ging?”
We kunnen ons voorstellen dat u sympathie koestert voor wat eens was. En dat u denkt dat moet bewaard blijven; dat moet men kunnen blijven zien, horen en meemaken!

Ook dat u zichzelf onvoldoende in staat acht daar vorm aan te geven óf dat u denkt ‘ik vind het leuk om het te zien, maar er zelf aan mee doen…. Nog even niet’.

Tussen niets doen en iets doen zit echter nog een behoorlijke ruimte....

U kunt ons namelijk steunen door donateur te worden van onze vereniging en daarmee een bijdrage leveren aan het in stand houden van een stuk Zeeuws Erfgoed respectievelijk Nederlands Erfgoed.

U bent al donateur voor 15 euro per kalenderjaar. Het staat u natuurlijk altijd vrij een groter bedrag te doneren.

Als donateur ontvangt u de nieuwsbrief via de mail of per post.
Tevens ontvangt u viermaal per jaar ons verenigingsblad ‘De Dansspetter’, waarin u het wel wee van onze vereniging kan volgen aangevuld met leuke artikelen.

U kunt zich via de contactlink aanmelden.