Jeugd

Vanaf 6 jaar kan men lid worden van onze vereniging. Je komt dan in de jongerengroep tot 10 jaar. Hier leer je spelenderwijs te bewegen op het ritme van de muziek gebruikmakend van spel, danschoreografie en dansexpressie.

Het gevoel wat de muziek je geeft leer je om te zetten in de beweging.
Je doet dit niet alleen, maar met meerdere kinderen. Dit stimuleert het sociale contact, het leren accepteren van elkaar en door middel van samenwerking jezelf te ontwikkelen.

Bewegen is goed! Bewegen is misschien wel extra nodig in onze tijd aangezien we veel meer tijd passief doorbrengen. De actie ‘NEDERLAND DANST’ is niet voor niets gehouden.

Bij ons is er de ruimte je in je eigen tempo te ontwikkelen. We kijken vooral naar jou als kind. En als het plezier er is komen de prestaties vanzelf.

Dansen op de melodie van ‘Ploum, ploum, jenka’ tot aan liedjes uit de musical Grease

Van 10 tot 16 jaar behoor je bij de tienergroep.
De complexiteit van de dansen nemen toe en we gaan ons ook meer op het internationale pad begeven.
Iers, Amerikaans, Bulgaars, Roemeens, Grieks, etc.
Een eigen inbreng van de tieners wordt ook wel degelijk op prijs gesteld. Ook het ontwikkelen van een eigen dansact wordt gestimuleerd en begeleid.

De jeugdgroep is voorlopig opgeheven vanwege een te gering aantal jongeren. Op het moment dat we weer voldoende aanmeldingen hebben (minimaal 6) herstarten we weer.
De danslessen zijn dan iedere dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De accommodatie is een ruimte in St Maarten in de Groe/Terweel te Goes. 

Naast de dansles wordt jaarlijks getracht een uitwisseling te realiseren met andere jeugdgroepen in binnen- en buitenland.
Bij gebleken geschiktheid kunnen jongeren en/of tieners uitgenodigd worden deel te nemen aan een optreden met de folkloregroep.
Voor de jongeren wordt daaraan extra aandacht besteed binnen de les; de tieners dienen dan mee te doen met de les van de folkloregroep.


De contributie:
De laagdrempeligheid van onze vereniging blijkt ook uit de contributie: voor een heel jaar slechts 50 euro. We kunnen de contributie nog zo laag houden o.a. dank zij onze vrijwilligers.

Voordat u echter de stap neemt uw zoon of dochter lid te laten worden van onze vereniging bieden wij de mogelijkheid hem/haar de eerste vier lessen gratis te volgen.
Een kennismakingsperiode die voldoende tijd geeft voor een goede keuze.